புதன், 9 ஏப்ரல், 2014

ஹைக்கூ

உடல் புழுக்கம் - வியர்வை
மனபுழுக்கம் - கண்ணீர்
நீர் இன்றி அமையாது உலகு !