திங்கள், 4 செப்டம்பர், 2017

இனிய ஆசிரியர் தின வாழ்த்துக்கள் ! ! !

முதல் நாள் பள்ளி,
அழுகையினூடே 
பையை அணைத்தேன் ,
நீரோ எம்மை அணைத்தீர்,
தாயுமானவராய் !

குறும்பு வயதின் உச்சமாய்  
ஓராயிரம் தண்டனைகள்,
வாயோயாது வைவீர்கள்
வலிக்கும் என அறிந்தும் திருத்த,
தந்தைக்கு நிகரானீர் !

என் நத்தை கூட்டிலிருந்து 
விடுவித்து வெளியுலகை காட்டினீர்.
தவறி விழுந்தால் 
தோளோடு அணைத்தீர்,
தோழனாய் திகழ்ந்தீர் !

தாய் தந்தது உயிர்
தந்தை தந்தது அன்பு
எனில் எமக்கு
நீர் தந்ததோ
உணர்ச்சி !

எதிர்பாரா சந்திப்பில் ,
நாங்கள் முன்னேறி
நல்ல குடிமகன்களாய் இருக்கையில்
எத்துணை மகிழ்ச்சி
எத்துணை குதூகலம் !

உங்களை வாழ்த்த வயதில்லை
உங்கள் அன்பிற்கு
தலை வணங்குகிறோம்
இனிய ஆசிரியர் தின வாழ்த்துக்கள் ! ! !