வெள்ளி, 12 ஆகஸ்ட், 2016

என் காதல்

தோற்கும் பொழுதும்
நியாயம் தேடி
நியப்படுத்தும் விஷயம் அல்ல
என் காதல் , . !
நியாயமான விஷயம்,
மாலை கோர்க்க முடிந்த உன்னோடு
கை கோர்க்க அவதி படும் என்னை
கண்டால் என் மீதே கழிவிரக்கம் . . !

உன் துணை . . !

புரண்டு அழ ஒரு துகள் மண்ணும் இல்லை ,
பறந்து பாட விண் தேட வானம் இல்லை ,
நீ தந்த வலிகளை 
நான் கவிதைகளாக்கிவிட்டேன் .
என் தனிமையில் எனக்கு துணையாய் 
என் கவிதைகள் உண்டு ,
உன் தனிமையில் உனக்கு 
என்னை தவிர வேறு யாருமில்லை,
அதற்காகவேண்டியாவது ,
நான் உன் உடன் இருக்கிறேனே . . !