செவ்வாய், 7 டிசம்பர், 2010

யார் தாய் . . ?

நான் பிரசவத்தாய் - ஆனால்
கவிக்குழந்தையை நீ
எனக்குள் பிரசவித்தாய்...

1 கருத்து: