திங்கள், 1 அக்டோபர், 2012

கருவாகி உயிராகி !

முழுமதி என நீ நடந்து வருகையில்.
அந்தோ! பூவிற்கும் வேர்கிறதே !
கருவில் உயிர் சுமக்கும் பெண்!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக