புதன், 16 பிப்ரவரி, 2011

கொடுமை காதல்


என்னை கொள்ளை அடித்தவன் அவன்.!
தனிமை சிறை எனக்கா.??
காதலில் கொடுமை...

2 கருத்துகள்: