ஞாயிறு, 3 அக்டோபர், 2010

ஹைக்கூ...


என்னுயிரே ...,
கண்ணீருக்கு சக்தி இருந்திருந்தால்,
விண்ணிற்கு ஓர் படிக்கட்டி
உன்னை மீட்டிருப்பேன் நான்....

2 கருத்துகள்: