வெள்ளி, 26 ஆகஸ்ட், 2011

தாய்மை


என் அவரின் 
தோலில் சாய்ந்து
 கை கோர்த்து 
நடக்கும் பொது தான் 
நானும் உனர்ந்தேன் 
தாய்மை என்பது 
பெண்களுகூரிய குணம் மட்டுமல்ல!
உண்மை நேசம் கொண்ட 
ஆண்களுக்கும் உண்டு என....

1 கருத்து: