சனி, 29 நவம்பர், 2014

உயிர்சொர்கம்

என் சொர்க்கத்தில்
எனக்கு மட்டுமே இடமுண்டு
அவ்விருக்கண்கள்!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக