சனி, 29 நவம்பர், 2014

சத்தமும் முத்தமும் !

பூ விரியும் சத்தம்,
பூக்களுக்குள் யுத்தம்!
உன் இதழ் சேரும் சத்தம்,
என் கன்னங்களில் முத்தம் !

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக