செவ்வாய், 29 ஜனவரி, 2013

கோபம்

காற்றின் கோபம் - புயல்
கடலின் கோபம் - சுனாமி
நெருப்பின் கோபம்-காட்டுத்தீ
வானின் கோபம் - நீள் மழை
நிலத்தின் கோபம் - பூகம்பம்
ஆணின் கோபம் - பிளவு ,
பெண்ணே,
நீ மட்டும் ஏன் மௌனமாய் ?

1 கருத்து: