வியாழன், 21 ஜூலை, 2016

அழகிய பயணம் . .

ஒரு கூட்டு கிளிப்போல்
தவழ்ந்த பிள்ளையமுது,
பாத சுவடினை விட்டுசெல்ல,
மண் வாசனையாய்,
மற்றொரு பிள்ளையமுது நுகர,
அசையும் சிறகுகளை தேடி,
அழுகையிசை மறந்து,
நகையொலி ரசிக்க,
இனிதாய் ஒர் பயணம் . . .
அப்பிள்ளை கனியமுதின்,
தூறலான ஆசிகள்
நாசி நெருட,
கிண்ணங்களில் கனவுகள் சுமந்து
முடிவேதும் வேண்டாத,
அழகிய பயணம் . . . !

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக