செவ்வாய், 4 டிசம்பர், 2012

என்செய்வேன் நான் ?

சிறை பிடித்தாயே
சிந்தனை மொத்தமுமாய் .
விடுவிக்க விரும்பினாலும்
விலக்க  விருப்பம் இல்லை எனக்கு!
உறங்கிய பின்னும்
உறங்கா நினைவுகள் 
காணும் கனவுகள்
திரையிடுவதும் நீ,
திரையிலும் நீ !

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக